Tuesday, 22 May 2012

Om oss


Velkommen i Klyve Åpen Barnehage! 


Åpen barnehage er for førskolebarn (0-6 år) i følge med voksne.   


Åpen barnehage er noe annet enn hva ordinær barnehage er tenkt å være. 


Relasjonen til de voksne brukerne er særegent for denne barnehagemodellen. 


Den voksne har selv ansvaret for barnet/barna den  har med seg. 


Det er ingen påmelding i barnehagen, brukerne kan komme og gå som de vil i løpet av åpningstiden. 


Åpen barnehage er basert på at de voksne som kommer er en del av bemanningen, og at de aktivt tar del i det daglige arbeidet. 


Gjennom åpen barnehage kan mange bli kjent med nye barn og voksne, og knytte kontakter i nærmiljøet.


Vi som er ansatt i barnehagen ønsker innspill fra foreldre og foresatte, slik at hverdagen kan bli best mulig for alle.

Barnehagen er en av to barnehager som eies og drives Nenset Menighet.

Barnehagen har et stort og allsidig uteområde med busker, trær og sandkasse som gir barna mange og varierte utfordringer og lekemuligheter hele året. 
 
Nærområdet rundt barnehagen blir brukt til turer og aktiviteter. 

Åpningstiden er mandag-torsdag fra kl.09.30 – 13.30 

Stengt i skoleferiene.

Ta med matpakke og innesko og kom!

Åpningstider

Mandag 09.30 - 13.30
Tirsdag 09.30 - 13.30
Onsdag 09.30 - 13.30
Torsdag 09.30 - 13.30  

Åpningstidene følger skoleplanen.  
Se hjemmeside under “årets gang” for eventuelle endringer

Pris
Pris kr. 20,- pr gang (1 familie) 

Dagsrytmen
kl 09.30 Lek, aktiviteter, samling
kl 10.45 Sang og mussik
kl 11.15 Lunsj
kl 11.45 Utelek / Frilek
kl 13.15 Ryddetid
kl 13.30 Barnehagen stenger 


Kontakt

Besøksadresse: Kongerødvegen 8, 3737 Skien
Postadresse: Kirkeveien 13, 3736.  3736 Skien 
Barnehage Telefon: 35 59 94 90
Mobil Lise: 984 27 863
Telefax: 35 50 63 71
Daglig Leder: Lise Ripegutu driver Klyve og Gimsøy Åpen barnehage i Skien.No comments:

Post a Comment